Тракийските гробници

27 май 2008
·
12
·
2,739
·
334
·
246
·
66

Тракийските гробници са единствените почти изцяло запазени до днес представители на монументалната култова архитектура в Тракия през периода 5-3в.пр.н.е.Проблемите на тракийската гробнична архитектура обхващат редица въпроси,при чието решаване...
 

Неолит в българските земи

03 апр 2011
·
17
·
3,732
·
123
·
181
·
56

Съдържание 1. Увод 2. Извори и историография 3. Хронология и периодизация 4. Обща характеристика 5. Неолитна революция 6. Неолитно стопанство 7. Керамично производство 8. Селища и жилища 9. Погребални обичаи...
 

Радиовъглероден анализ за определяне възрастта на археологични находки


Реферата е по физика,използван е в русе но не съм се интересувала от поставената оценка....
 

Праистория


Описание на праисторията по периоди подробно описани епохи ери!...
 

Старобългарска култура


Използван е труда на професор Станчо Ваклинов "Формиране на старобългарската култура VI-XI век". Полезен е по дисциплините: Славянска и прабългарска археология Средновековна българска археология Средновековно българска история...
 

Мадарски конник

03 май 2009
·
10
·
866
·
208
·
206
·
36

Мадарски конник. Това е едно предствяне на Мадарския конник, в което съм показала силните и слабите страни....
 

Култът към Дионис в балканските римски провинции


Дионис е онова божество, за което винаги се е смятало, че е казано всичко, и винаги е изглеждало далечно и непознато. Произходът му може да се свърже с идентични по същност божества като фригийския Сабазаий и тракийския Загрей....
 

Тракийският град Севтополис

29 ное 2008
·
10
·
1,415
·
226
·
158
·
33

В земите на днешна България 1500г. пр. Хр. възниква Тракийската цивилизация, прочута в света с великолепните царски гробници и съкровища. Около царските резиденции започнали да се създават първите градове...
 

Плиска


Периода от края на VI – началото на VIIв., е свързан с трайното настаняване на славяни и прабългари на Балканския полуостров...Селищната агломерация, в продължение на две столетия се трансформирала от военен стан в силно укрепен владетелски двор...
 

Дворцовият център в Плиска (VIII- началото на XI в.)


Отражение на културната, политическата и обществено- социална обстановка в новосъздадената българска държава, несъмнено е столичният център Плиска...

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати по Археология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент